Baza wiedzy

Zapraszamy Cię do królestwa wiedzy, jaką dzielimy się na co dzień po to, żeby wesprzeć Twoją obecność w Internecie, budowanie Twojej marki i rozwój Twojego biznesu. 

Sprawdzanie poczty e-mail

Spraw­dza­nie pocz­ty e-mail Przez dedy­ko­wa­ną stro­nę Możesz spraw­dzić pocz­tę e-mail przez dedy­ko­wa­ną stro­nę znaj­du­ją­cą się pod adre­sem https://webmail.syo.host Aby zalo­go­wać się, w polu „Nazwa” nale­ży wpro­wa­dzić pełny …

Czytaj dalej →

Dodawanie konta pocztowego

Doda­wa­nie kon­ta pocz­to­we­go Krok 1 Logu­je­my się do pane­lu hostin­go­we­go znaj­du­ją­ce­go się pod tym adre­sem. Krok 2 Wybie­ra­my pozy­cję „Pocz­ta”. Krok 3 Kli­ka­my na przy­cisk „Utwórz …

Czytaj dalej →
Przewiń do góry